excetra 100

Nezhasíná - pomalu stmívá

Funkce časového diagramu nabízí vyšší uživatelský komfort.

Pohybové čidlo sloužící k přímému ovládání osvětlení z LED pásků.

Využívá stejný zdroj napětí jako LED pásky, buď 12V nebo 24V.

hero
Při zjištění pohybu reaguje čidlo tak, že postupným zvyšováním jasu rozsvítí LED pásek. Nedojde tak k prudkému oslnění, protože rozsvěcení je plynulé. Čidlo je napájené ze stejného zdroje jako LED pásky. Pokud je zapojeno do nočního osvětlení na chodbách, toaletách nebo WC, poskytuje vestavěná Funkce časového diagramu vyšší uživatelský komfort.
Po uplynutí doby nastavené na čidle, po kterou má světlo svítit, kdy během této doby čidlo nezaznamená pohyb, sníží jas LED pásku na polovinu nastaveného jasu. Snížení je skokové, ale světlo i tak zachová možnost orientace, protože nedojde k úplnému zhasnutí. Další nepatrný pohyb způsobí, že čidlo opět zvýší jas naplno. Pokud při sníženém jasu čidlo nezaregistruje pohyb, LED pásek pomalu zhasne.
Jednoduchá instalace
Funkce časového diagramu
Regulace jasu LED pásku od 30% do 100%
Český výrobek
Bezpečné i do koupelny
Příkon LED pásku až 200 W

Důležité upozornění

Montáž pohybového čidla EXCETRA 100 může provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací. Při montáži je nutné dodržet montážní postup a správnou polaritu napájecího zdroje a připojených LED pásků. Pohybové čidlo je testováno dle normy ČSN CLC/TS 50 131-2-2, a je určené pouze ke spínání LED pásků. Není určené ke spínání zářivek, motorů nebo jiných druhů zátěže.

Pohybové čidlo může být připojeno výhradně pouze ke zdroji napájení, který má stupeň ochrany SELV (Safety Extra-Low Voltage). Jiné napájecí zdroje nesmí být k napájení pohybového čidla použity. Napájecí zdroj musí být dostatečně výkonově dimenzovaný a musí umožňovat připojení zátěže s PWM regulací.

Při zapojení dvou a více pohybových čidel k ovládání jednoho LED pásku se doporučuje nastavit na každém pohybovém čidle trimr PWR na maximum. Maximální jas LED pásku pak nastavujte úpravou napájecího napětí na zdroji napájení.

Na výrobek je záruční doba 24 měsíců od data koupě. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou manipulací nebo nevhodnou montáží.